Şahsi Kefalet Durumunda Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması

Ticari ve zirai kazançlarda elde etme yani vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır. Söz konusu esasın gereği olarak ticari ve zirai kazanç sahipleri işlemlerinden doğan alacaklarını henüz tahsil etmemiş olsalar dahi gelir hesaplarına intikal ettirmekte ve bu işlemler neticesinde ortaya çıkan mali karları üzerinden de mükellefiyet durumlarına göre gelir veya kurumlar vergisine muhatap tutulmaktadırlar.